ยินดีให้คำปรึกษา การจัดงานรูปแบบงานวัด...ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์, งานแต่งงาน...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขอใบเสนอราคา
 
 
1. เลือกรายการที่ต้องการ
2. ส่งเมลรายการที่เลือกพร้อมรายละเอียดด้านล่างมาที่  gbt5199@gmail.com  หรือ  g0864449156 
    • ชื่อบริษัท 
    • ชื่อผู้ติดต่อพร้อมเบอร์โทร
    • วัน / เวลา / สถานที่ จัดงาน
    • จำนวนลูกค้าที่มาร่วมงาน
กรณีต้องการอาหารงานวัด กรุณากำหนดจำนวนเช่น 300, 500 ที่
 
เงื่อนไขการจอง
1. เซ็นใบเสนอราคาส่งเมลกลับ
2. โอนเงินมันจำ 50% ของราคาทั้งหมด ตามรายละเอียดบัญชี
 
บริษัท  เกมบันเทิง  จำกัด
ธ.กสิกรไทย สาขากระทุ่มแบน
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 009 169 5065
 
3. ส่งเมล์แผนที่งานและ floor plan ของงาน และรอใบคอนเฟิร์มงานส่งเมลกลับ
4. ยอดเงินส่วนที่เหลือชำระ ณ วันงาน โดยเงินสด หรือเช็คสั่งจ่าย บริษัท เกมบันเทิง  จำกัด  ลงวันที่วันงาน
 
ชื่อที่อยู่ในการออกเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย
บริษัท เกมบันเทิง จำกัด
9/6 หมู่5 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร 74000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 7455 59001 36 1